Categorie
Alberi

Proprietà biologiche degli alberi

Proprietà biologiche degli alberi

Capacità di radicamento. Capacità di radicamento (terreno radicante) jest to właściwość drzew polegająca na wytwarzaniu dużej ilości korzeni dla uzyskania możliwie największej