Catégories
Des arbres

Propriétés biologiques des arbres

Propriétés biologiques des arbres

Capacité d'enracinement. Capacité d'enracinement (sol racinaire) jest to właściwość drzew polegająca na wytwarzaniu dużej ilości korzeni dla uzyskania możliwie największej