Catégories
Grimpeurs

Chaîne horizontale de vigne (Guyota)

Chaîne horizontale de vigne (Guyota).

C'est une forme très courante dans les vignobles. La brousse s'étend sur l'échafaudage. Ils peuvent également être conduits …

Catégories
Grimpeurs

Corde verticale de vignes

Corde verticale de vignes.

Cette forme convient aux vignes plantées contre les murs et les clôtures. Le cordon vertical se compose d'un guide de hauteur vertical 1,5 m je …

Catégories
Des arbres

Liaisons d'arbres en direct

Liaisons d'arbres en direct

Des couronnes défectueuses sont souvent produites dans les vergers à la suite d'une formation incorrecte ou d'une inattention, qui ne peut pas supporter la charge de fruits et de larmes. Pour une larme …

Catégories
Des arbres

Palette horizontale

Palette horizontale

Cette forme se compose d'un conducteur et de bras horizontaux régulièrement espacés. Il y a 4-5 bras, zaś odległości między nimi wynoszą

Catégories
Des arbres

Sznury poziome

Sznury poziome

W dawnych ogrodach ozdobnych sadzono często karłowe jabłonie i grusze wzdłuż ścieżek i prowadzono je w postaci sznurów poziomych. Sznury poziome mogą być

Catégories
Des arbres

Cordons diagonaux

Cordons diagonaux

Les cordons diagonaux diffèrent des cordons verticaux à cet égard, qu'ils sont inclinés à un angle de 35 à 45 ° par rapport à la surface de la terre. Prowadzi się je przy rusztowaniu złożonym

Catégories
Des arbres

Cordons verticaux

Cordons verticaux

Ce sont de hautes couronnes composées d'un guide vertical, który na całej długości pokryty jest krótkopędami owoconośnymi. Sznury pionowe najlepiej jest prowadzić przy ścianie

Catégories
Des arbres

Former et couper des arbres dans les jardins familiaux et les jardins familiaux

Former et couper des arbres dans les jardins familiaux et les jardins familiaux.

Toutes ces méthodes de formage et de coupe peuvent être utilisées dans les jardins familiaux et les jardins familiaux, które zalecane są

Catégories
Des arbres

Forme d'arc

Forme d'arc

Forma łukowa należy do szpalerowych utworzonych z pędów szkieletowych wygiętych w formie łuku. Pierwsze piętro łuków tworzy się przez przyginanie jednorocznych okulantów. Następne

Catégories
Des arbres

Forma kratowa

Forma kratowa

Podobnie jak w formie sztandarowej przewodnik drzewa prowadzi się ukośnie pod kątem 30° do poziomu. Wyrastające na przewodniku pędy przygina się i prowadzi