Formowanie koron wiśni do mechanicznego zbioru owoców

Formowanie koron wiśni do mechanicznego zbioru owoców.

W Ameryce i w niektórych krajach europejskich aż 80% owoców wiśni zbieranych jest przez otrząsanie. Do tego celu formowane są drzewa pienne mające koronę na wysokości 80-100 cm od ziemi. Koronę na tej wysokości nie trudno jest uformować u odmian silnie rosnących takich jak Kerezer lub Montmorency. W naszych sadach sadzi się jednak głównie odmiany słabo rosnące, głównie Lutówkę, która szczepiona na antypce daje drzewa krzaczaste i mało odpowiednie do wyprowadzenia formy piennej. Uzyskanie formy piennej wymaga wiele wysiłku i na skutek intensywnego cięcia opóźnia owocowanie drzew. Konieczność mechanizacji zbioru owoców wiśni może jednak zmusić sadowników do formowania drzew piennych W takim przypadku formowanie drzew należałoby zacząć już szkółce. Trzeba już w pierwszym roku po okulizacji uszczykiwać rozgałęzienia boczne, aby pobudzić w ten sposób wzrost przewodnika na długość. Następnie trzeba w sierpniu usunąć te pędy na gładko Postępując w ten sposób otrzymamy wysokie okulanty, które łatwo będzie formować dalej w sadzie (rys.).

Rys. W celu uzyskania wysokopiennych wiśni do zbioru mechanicznego owoców już w szkółce trzeba uszczykiwać dolne pędy.

Zrozumiałe jest, że drzewka formowane już w szkółce muszą być odpowiednio droższe od drzewek nie formowanych.

Po posadzeniu do sadu okulanty takie trzeba przycinać na wysokości 100—120 cm od ziemi. Przy każdym drzewku trzeba ustawić palik i do niego przywiązać przewodnik. Po przycięciu przewodnika pojawiają się na nim rozgałęzienia boczne. Wybieramy 3—4 z nich dla utworzenia konarów, a pozostałe uszczykujemy w okresie lata. Pędy wybrane na konary trzeba odgiąć do położenia poziomego za pomocą klamerek.

W drugim roku znowu pozostawiamy 3—4 pędy na konary, usuwając nadmiar pędów (rys.).

Rys. Formowanie korony wiśni do mechanicznego zbioru owoców; zostawiamy tylko po 3 pędy w dwóch okółkach.

Do zbioru mechanicznego potrzebne są bowiem drzewa z ograniczoną liczbą konarów najlepiej 6-8 (rys.).

Rys. Korona wiśni do mechanicznego zbioru owoców powinna mieć wysoki pień i 6—8 konarów.

Ograniczona liczba konarów ułatwia zakładanie wibratora przy otrząsaniu owoców. Można uformować korony z dowolną liczbą konarów, lecz wówczas przed przystąpieniem do zbioru mechanicznego, trzeba wiosną część konarów wyciąć.