Formowanie koron szpalerowych wiśni

Formowanie koron szpalerowych wiśni.

Szpaler swobodny można formować bez rusztowań przyginając i przywiązując pędy do szpilek wbitych w ziemię pod drzewami lub do poziomych drutów rozciągniętych na wysokości 40 cm nad ziemią, wzdłuż rzędu.

Po posadzeniu jednorocznych okulantów do sadu należy je pod-krzesać do wysokości około 50 cm. Jeśli w miejscu skąd mają wyrastać konary znajdziemy pędy boczne, to zostawiamy 2 lub 4 z nich, rosnące w linii rzędu. Pędy te lekko skracamy, a przewodnik przycinamy na wysokości 50 cm powyżej ostatniego pędu. Przy braku rozgałęzień bocznych przewodnik tniemy na wysokości 70 cm od ziemi. W okresie wczesnego lata można zakładać na przewodnik klamerki w celu poprawienia kątów rozwidleń, ale nie są one bezwzględnie wymagane. Klamerki nieco ułatwiają dalsze formowanie. W drugim roku. po posadzeniu pędy boczne rosnące w linii rzędu przyginamy do położenia poziomego i przywiązujemy do szpilek lub poziomych drutów. Nadmiar pędów usuwamy. Przewodnik należy skrócić w przypadku gdy przekracza on długość 50 cm mierzoną od najwyższego rozgałęzienia bocznego.

W trzecim i czwartym roku przyginamy kolejne pędy, podobnie jak w drugim roku, prowadząc koronę do wysokości około 2 m (rys.).

Rys. Przyginanie pędów podczas formowania korony szpalerowej wiśni.

Po zakończeniu formowania przewodnik należy przygiąć poziomo lub usunąć.

Obecnie zarysowują się dwie możliwości otrząsania owoców wiśni z drzew niskopiennych. Dzięki preparatowi Ethrel można otrząsać owoce ręcznie. Ethrel ułatwia oddzielanie się owoców od pędów. Po opryskaniu drzew owoce można otrząść w 7 dni później na ramę chwytną podłożoną pod koronę.

Prowadzi się również prace konstrukcyjne nad kombajnem zbierającym owoce w sadzie szpalerowym. Jest nadzieja, że za kilka lat kombajn taki będzie dostępny dla dużych sadów wiśniowych.