Formowanie koron owalnych do mechanicznego zbioru śliwek

Formowanie koron owalnych do mechanicznego zbioru śliwek.

W dużych sadach śliwki przeznaczone na przetwory można otrząsać mechanicznie. Kombajn do zbioru śliwek ma ramę chwytną zbierającą owoce, która obejmuje pień na wysokości 80 cm od ziemi. Stąd też dolne konary powinny wyrastać w odległości około 1 m od ziemi, aby można było swobodnie umieścić ramę pod koroną. Konary powinny rosnąć w linii rzędu lub ukośnie do tej linii, aby można łatwo uchwycić je wibratorem. Taki układ konarów daje koronę kształtu owalnego. Korona powinna się składać z 6-8 konarów (rys.).

Rys. Śliwy do mechanicznego zbioru owoców muszą mieć metrowy pień i tylko 6—8 konarów w koronie.

Większa liczba konarów utrudnia operowanie wibratorem.

Formowanie śliw do zbioru mechanicznego owoców nie jest trudne. Okulanty w sadzie trzeba przyciąć na wysokości 120 cm od ziemi. Jeśli mają one rozgałęzienia to należy je usunąć. Rzadko kiedy rozgałęzienia znajdują się powyżej 1 m — stąd po cięciu zostaje tylko przewodnik. W ciągu lata wyrasta z górnych pąków kilka pędów dających koronę na pożądanej wysokości 1 m od ziemi. Jeśli pędów wyrosło dużo, to wiosną następnego roku przerzedzimy je, zostawiając tylko te, które mają kierunek zgodny z rzędem. Należy pozostawić 3—4 pędy. Jeśli pędów wyrosło mało, to znaczy 2—4 trzeba je zostawić wszystkie: skierować do rzędu przez przygięcie i przywiązanie sznurkami. Przewodnik należy skrócić na 0,5 m ponad pędami bocznymi.

W trzecim roku formujemy drugie piętro konarów złożone z 2—4 pędów pozwalając przewodnikowi na dalszy, swobodny wzrost (rys.).

Rys. Formując koronę do mechanicznego zbioru owoców zostawiamy tylko po 3-4 pędy w dwóch okółkach.

Uformowane korony należy ciąć w podobny sposób jak korony prawie naturalne. Po zakończeniu formowania trzeba się starać o zachowanie owalnego kształtu koron przez cięcie gałęzi od strony międzyrzędzia. Nasady konarów powinny być wolne od drobnych gałązek, aby można było swobodnie uchwycić je wibratorem.