Kategorie
Drzewa

Formowanie i cięcie śliw

Formowanie i cięcie śliw.

W towarowych sadach śliwowych można wyprowadzać 3 formy koron; prawie naturalną, szpalerową swobodną i owalną osadzoną na pniu metrowej wysokości, co umożliwia mechaniczne otrząsanie śliwek. Formowanie koron prawie naturalnych lub szpalerowych swobodnych przebiega podobnie jak przy uprawie jabłoni i grusz.

Rys. Naturalna korona śliwy.

Korony prawie naturalne łatwo jest uzyskać stosując słabe cięcie i przyginanie niektórych pędów. Formowanie koron szpalerowych swobodnych wymaga trzykrotnie więcej pracy, bo prawie wszystkie pędy na młodym drzewie trzeba przyginać i przywiązywać sznurkami do szpilek. Forma szpalerowa umożliwia zmniejszenie odległości między rzędami do 4,0—4,5 m, posadzenie większej liczby drzew na hektarze i zwiększenie plonu owoców z hektara. Ułatwiony jest dostęp do drzew co zwiększa wydajność przy cięciu i zrywaniu owoców.

Prowadzenie śliw w formie prawie naturalnej

Młode śliwy rosną na ogół intensywnie i mają skłonność do tworzenia przewodnika co ułatwia formowanie koron. Okulanty posadzone w sadzie bywają zarówno obficie rozgałęzione jak i zupełnie bez rozgałęzień. Pierwsze z nich podkrzesujemy od dołu, do wysokości około pół metra pozostawiając wyżej 3—5 pędów z szerokimi kątami rozwidleń, z których powstaną konary. Pędy te trzeba skrócić o 1/3—2/3, aby po cięciu miały około 40 cm. Przewodnik przycinamy na około 50 cm powyżej ostatniego rozgałęzienia. Okulanty nierozgałęzione należy skrócić na wysokości 70—80 cm od ziemi i poczekać do następnego roku na utworzenie się korony (rys.).

Rys. Cięcie okulantów śliw w pierwszym roku po posadzeniu w sadzie: a — okulant rozgałęziony; b — nierozgałęziony.

Podobnie jak przy formowaniu jabłoni i grusz bardzo wskazane jest założenie klamerek w maju lub w czerwcu na przewodnik w celu poprawienia kątów rozwidleń. Ostre kąty rozwidleń powstają u wielu odmian śliw z grupy Węgierek.

W drugim i trzecim roku po założeniu sadu staramy się wyprowadzić przewodnik i osadzone na nim konary w liczbie od 7 do 10. Konary powinny tworzyć szerokie kąty rozwidleń. Jeśli rozgałęzienia na młodym drzewie tworzą kąty ostre, to trzeba je poszerzyć przez przyginanie pędów i przywiązywanie sznurkami do pnia (rys.).

Rys.. W drugim roku po posadzeniu śliw najważniejszym zabiegiem formującym jest przyginanie pędów.

Rys. Kilkuletnie śliwy lekko prześwietlamy usuwając po kilka gałązek ze środka korony.

U śliw nie wszystkie pędy dadzą się przygiąć, bo niektóre są grube i sztywne (te wycinamy na gładko przy przewodniku).

W czasie formowania koron śliw z grupy renklod należy zwrócić szczególną uwagę na wzrost przewodnika w pierwszych dwóch latach po posadzeniu drzew. U tych odmian przewodnik wyrasta niekiedy na wysokość 1,5 m i wówczas trzeba go skracać o 2/3 aby powstały na nim rozgałęzienia. Jeśli przewodnik nie jest skracany pozostają korony zbyt luźne, a zarazem wysokie.

Po zakończeniu formowania owocujące śliwy prześwietlamy umiarkowanie wycinając gałęzie krzyżujące się, leżące jedna na drugiej, chore lub martwe. Starsze drzewa, to znaczy w wieku od lat 10 do 20 wymagają niekiedy silniejszego cięcia. Przede wszystkim koniecznym się staje w tym czasie regulowanie wysokości drzew. Wysokość drzew nie powinna przekraczać 3 m mierząc od ziemi. Drzewom wyższym trzeba skracać wierzchołki i lepiej jest robić to wcześnie koło 10 roku życia drzew, aby uniknąć później bardzo silnego cięcia, które stwarza niebezpieczeństwo rozwoju chorób kory i drewna (rys.).

Rys. Skracanie wierzchołka śliwy zbyt wyniosłej.

Odmiany śliw skłonne do owocowania obfitego i przemiennego (na przykład Węgierka Wangenheima) wymagają w tym czasie dosyć szczegółowego cięcia, które poprawia regularność owocowania i jakość owoców. Dla odmian tych poleca się przerzedzanie drobnych gałązek owoconośnych, a w szczególności pędów cienkich, nitkowatych, na których owoce są najdrobniejsze (rys.).

Rys. Na drzewach odmiany Węgierka Wangenheima wycinamy co roku dużo drobnych pędów.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *