Formowanie i cięcie drzew w ogrodach przydomowych i działkowych

Formowanie i cięcie drzew w ogrodach przydomowych i działkowych.

W ogrodach przydomowych i działkowych można stosować wszystkie te metody formowania i cięcia, które zalecane są w sadach towarowych. Oprócz tego amatorzy mogą zechcieć wypróbować jedną z metod formowania opisaną w poprzednim rozdziale. Istnieją wreszcie formy sztuczne koron, które spotyka się wyłącznie w ogródkach. Są one szczególnie popularne w Anglii, we Francji i we Włoszech. Do form takich należą sznury czyli tak zwane kordony, formy Y i U, świeczniki, palmety poziome i inne (rys.).

Rys. Sztuczne formy koron drzew kortowych: o — sznur pionowy; b — sznur skośny; c — sznur poziomy pojedynczy; d — sznur poziomy podwójny; e — forma Y; f — forma U; g — forma podwójnego U; h — palmeta pozioma; i — palmeta skośna; j — świecznik.

Wszystkie te formy prowadzone są przy rusztowaniach złożonych z palików i rozpiętych na nich drutów. Drzewa pojedyncze mogą być także rozpinane na kracie wykonanej z drewnianych listew, lub też na ścianie po przymocowaniu do niej poziomych drutów. Uformowane korony cięte są wyłącznie metodą na krótkopędy. Formy sztuczne warto nadawać wyłącznie drzewom karłowym. Drzewa silnie rosnące, a nawet pół-karłowe nie nadają się do tego celu. Najlepiej w formie sztucznej udają się grusze karłowe szczepione na pigwie. Następnie jabłonie szczepione na karłowej podkładce M 9, wstawkach skarlających B 9, P 2, P 22 oraz na karłowej podkładce M 26.

Świeczniki

Świeczniki są odmianą podwójnego sznura lub palmety, gdzie ramiona prowadzone najpierw poziomo zostały skierowane ponownie do pozycji pionowej. Kształt taki uzyskujemy przez odpowiednie przyginanie pędów. Zasady formowania i cięcia świeczników są identyczne jak przy formowaniu palmety poziomej.