Forma sztandarowa drzew

Forma sztandarowa drzew

W formie sztandarowej uprawia się wiele gatunków drzew owocowych we Francji, głównie w małych gospodarstwach w dolinie Loary. Formowanie koron sztandarowych wymaga rusztowań złożonych ze słupków i poziomych drutów. Jednoroczne drzewa sadzi się ukośnie w rzędach odległych od siebie o 3-4 m. Przewodnik przywiązuje się do drutów pod kątem 45° w stosunku do linii poziomej. Wybijające na przewodniku pędy również przywiązuje się do drutów prowadząc je w kierunku przeciwnym niż przewodnik. Drzewa rozpięte w ten sposób na drutach tworzą szpaler wysoki do 2 m (rys.).

Rys. Śliwy w formie sztandarowej

Wzrost drzew w kierunku międzyrzędzia jest ograniczony przez odpowiednie cięcie.

Zaletą formy sztandarowej jest mała wysokość drzew spowodowana ukośnym położeniem przewodnika. Wadą — konieczność stosowania rusztowań i przywiązywania wszystkich gałęzi do drutów. Forma sztandarowa nie znalazła w sadach powszechnego uznania.