Categorias
Árboles

Propiedades biológicas de los árboles

Propiedades biológicas de los árboles

Capacidad de enraizamiento. Capacidad de enraizamiento (suelo de enraizamiento) jest to właściwość drzew polegająca na wytwarzaniu dużej ilości korzeni dla uzyskania możliwie największej