Categories
Trees

Technique of planting trees

Technique of planting trees.

The places for planting trees are marked on the site with pegs or other methods. Sadzenie drzew w układach regularnych wymaga dokładnego wyznaczania miejsca