Categories
Trees

Tree diseases caused by bacteria and viruses

Tree diseases caused by bacteria and viruses.

Bacteria, just like viruses, do not play a major role in the pathology of trees. Bacteriozy, i.e.. choroby drzew powodowane przez bakterie

Categories
Trees

Diseases of trees of fungal origin

Diseases of trees of fungal origin.

The second very important group of harmful biotic factors are parasitic fungi. Ze względów praktycznych choroby pochodzenia grzybowego zostały tutaj zgrupowane według części