Categories
Decorative plants

Siberian onion – Eastern hyacinth – Imperial crown

The bulbous plants owe their durability to the bulbs, in which they store organic substances, for them to regenerate again. Rośliny te rozpoczynają wegetację bardzo wcześnie i w sprzyjających