Kategorie
Stromy

Biologické vlastnosti stromů

Biologické vlastnosti stromů

Schopnost zakořenění. Schopnost zakořenění (zakořenění půdy) jest to właściwość drzew polegająca na wytwarzaniu dużej ilości korzeni dla uzyskania możliwie największej