Kategorie
Dekorativní rostliny

Řebříček obecný – jen – Sklon

ŘEBŘÍČEK OBECNÝ

Řebříček obecný (Achillea), také nazývaný kichawiec, vytváří vysoké rostliny (dělat 120 cm) a plíží se nahoru. U každého uspěje, ne příliš těžká půda. Roślina ma koszyczki

Kategorie
Dekorativní rostliny

Sklon – Lékařský měsíček

Sklon – Lékařský měsíček

SKLON

Sklon (Calliopsis tinctoria), také nazývaný požární zástrčka, pěstuje se pro setí záhonu a řezané květiny. Je to podobné jako s vesmírem, lecz