Kategorie
Horolezci

Horizontální řetězec vinné révy (Guyota)

Horizontální řetězec vinné révy (Guyota).

Je to velmi běžná forma ve vinicích. Keř se táhne přes lešení. Mohou být také vedeny proti zdi. Střih je jednoduchý …

Kategorie
Horolezci

Svislé lano vinné révy

Svislé lano vinné révy.

Tato forma je vhodná pro vinnou révu vysazenou proti stěnám a plotům. Svislá šňůra se skládá ze svislého vodítka výšky 1,5 m i …

Kategorie
Stromy

Živé vazby stromů

Živé vazby stromů

Vadné korunky se v sadech často produkují v důsledku nesprávné formace nebo nepozornosti, který nevydrží náklad ovoce a slzy. Na slzu …

Kategorie
Stromy

Horizontální paleta

Horizontální paleta

Tato forma se skládá z vodiče a pravidelně rozmístěných vodorovných ramen. K dispozici je 4-5 paží, a vzdálenosti mezi nimi jsou …

Kategorie
Stromy

Vodorovné šňůry

Vodorovné šňůry

V bývalých okrasných zahradách byly kolem cest často vysazeny zakrslé jabloně a hrušky, které byly vedeny v podobě vodorovných lan. Horizontální šňůry mohou být …

Kategorie
Stromy

Diagonální šňůry

Diagonální šňůry

Diagonální šňůry se v tomto ohledu liší od svislých šňůr, že jsou nakloněny pod úhlem 35-45 ° k zemskému povrchu. Provádějí se se složeným lešením …

Kategorie
Stromy

Svislé šňůry

Svislé šňůry

Jsou to vysoké koruny složené ze svislého vedení, která je po celé své délce pokryta plodonosnými výhonky. Vertikální šňůry je nejlepší umístit u zdi …

Kategorie
Stromy

Tváření a kácení stromů v domácích a přidělených zahradách

Tváření a kácení stromů v domácích a přidělených zahradách.

Všechny tyto metody tváření a řezání lze použít v domácích a přidělených zahradách, které se doporučují …

Kategorie
Stromy

Oblouková forma

Oblouková forma

Klenutá forma patří do pruhů tvořených kosterními výhonky ohnutými ve formě oblouku. První vrstva oblouků je vytvořena ohnutím jednoroční dívky. další …

Kategorie
Stromy

Příhradová forma

Příhradová forma

Stejně jako v podobě vlajkové lodi je vodítko stromu vedeno šikmo pod úhlem 30 ° k vodorovné rovině. Výhonky rostoucí na vodítku jsou ohnuté a vedené …