Přední švestky ve formě volné linie

Přední švestky ve formě volné linie.

Při přepravě švestek ve formě jízdního pruhu, vzdálenosti mezi řádky by měly být od 4,0 dělat 4,5 m, a v řádcích od 3 dělat 5 m. Řezání stromů na jaře po jejich výsadbě v sadu je podobné tvorbě téměř přírodních korun, na rozvětvených rodných stromech by však měly být ponechány pouze tyto postranní výhonky, které směřují k linii řádku.

Ve druhém roce ohýbáme boční výhonky, nasměřujeme je podél řady a provázkem provázkem připínáčky pod stromy. Ohnuté výhonky by se neměly zkracovat. Vodítko je však třeba zkrátit ve výšce cca 0,5 m od větví (Rys.).

Rys. Ohýbání výhonků v prvním roce formování koruny švestkového pruhu.

Vytváření koruny jízdního pruhu pokračuje 3 náplast. Každý rok se snažíme ohýbat a svázat dva až čtyři výhonky. Stonky příliš tuhé, není vhodné pro ohýbání, by mělo být u vodítka hladce řezáno.

Mladé švestkové stromy obvykle rostou velmi intenzivně, a proto mnoho silných výhonků střílí na ohnuté větvičky, které rostou svisle a zastíní centrální části koruny (Rys.).

Rys. Ohýbání a stříhání výhonků ve druhém roce vytváření koruny lemované švestky.

Doporučuje se doplnit jarní formovací postupy letním řezem. Letní stříhání provádíme ve druhé polovině června. Během této doby by se vertikální výhonky rostoucí na spodní části větví měly sevřít na 3-5 plně vyvinutých listech.. Stojí za to opakovat řez o měsíc později, tedy po 15 červenec.

Lze dokončit tvorbu korunových ostění, když psovod doroste do délky paže, tj. přibližně 2,2 m. V této výšce by měl být ohnut do strany nebo vyříznut.

Vytvořené pruhy je třeba každý rok rentgenovat. V několikiletém sadu je rentgenování omezeno na stříhání výhonků a malých větviček, které se protínají a rostou do středu koruny. Ve starším sadu musíte zajistit, aby korunky v horní části příliš nerostly. Všechny silné výrůstky objevující se na nejvyšších větvích musí být odstraněny hladce. Ve spodní části řady dáváme pozor na vzdálenosti mezi větvemi. Na starším stromu by měly být větve uspořádány v určitých intervalech 40-50 cm jeden od druhého. Pokud jsou umístěny hustěji, je třeba je postupně ředit a každý rok je odstranit 2-3 (Rys.).

Rys. Rentgenování koruny ovocné švestky.

Potřeba řídnutí větví se objevuje mezi 8–12 lety stromů. Trvale stačí ponechat cca 8 větve.

Po celou dobu používání sadu by měly být řádky udržovány na konstantní, nezměněné tloušťce, který na jaře po řezání by měl být 1,5 m. Konstantní tloušťku lze udržovat řezáním všech silných výhonků rostoucích na jaře směrem k meziřádkům. Střílí slabší (délka do 40 cm) by měly být ponechány na větvičkách nesoucích ovoce. Jakmile výhonek vytvoří poupata, lze jej zkrátit, aby nedošlo k překročení stanoveného limitu v řádku. Stalo se to, že švestky, které jsou zasazeny příliš hustě a běží v řadách, vyžadují silné prořezávání, který je určen k omezení velikosti stromů. Silné prořezávání na jaře může způsobit napadení stromů stříbrnými listy. V tomto případě je vhodné letní stříhání. V létě, od července do konce srpna, všechny silné roční přírůstky objevující se na větvích lze vyříznout. Slabší výhonky lze ztuhnout jako plodnice. Rané švestky, plody, které se sklízejí v srpnu, lze po sklizni rentgenovat. Řezání prováděné v létě nepředstavuje riziko poškození stromu v důsledku stříbrných listů. Opětovný růst výhonků po letním stříhání je slabší než po zimním stříhání.

V každém švestkovém sadu bez ohledu na přijatá preventivní opatření, listy mohou vypadat stříbřitě. Toto onemocnění často napadá stromy po chladných zimách, pokud mráz poškodil stromy. Stromy silně zasažené stříbrnými listy by měly být strženy a spáleny. Stromy s příznaky nemoci na jednotlivých větvích by měly být označeny barvou a odděleně řezány, po kácení zdravých stromů. Řezné rány by měly být promazány ve stejný den, nejlépe Santarem SM.