Kategorie
Keře

Řada ostružin bez trní v řadě

Řada ostružin bez trní v řadě.

Ostružina bez trní, stejně jako malina, vyžaduje podporu k rozšíření výhonků. Při pěstování ostružin pod širým nebem lze jeho výhonky rozšířit na lešení, stejné jako u malin. Při amatérském pěstování lze jako podpěry použít ploty nebo stěny.

Zasazené ostružiny je třeba na jaře oříznout na dálku 30 cm od země. Výhonky rostoucí v létě jsou rozloženy ve formě vějíře a připevněny k podpěrám. Ostružinové výhonky bez trnů nejsou odolné vůči mrazu, a proto je nutné je před mrazem z podpěr odstranit., položte na zem a přikryjte slámou.

Ostružina přináší ovoce ve druhém roce po výsadbě. Na jaře je třeba vyzvednout výhonky a znovu je připojit pomocí pletacích jehel. Po roztažení posledního drátu lze stříhat velmi dlouhé výhonky. Již v květnu se z kořenového límce objevují výhonky, která přinese ovoce v příštím roce. Tyto výhonky jsou vedeny svisle nahoru a volně vázány k lešení (Rys.).

Rys. U drátěného lešení se rozprostíral ostružinový keř bez trní.

Na konci podzimu stříhejte plodonosné výhonky blízko země a zahoďte je. Umístěte mladé výhonky tohoto roku na zem, abyste je zakryli. Činnosti v následujících letech jsou stejné jako ve druhém roce.