Vlajková loď stromů

Vlajková loď stromů

Ve své vlajkové podobě se ve Francii pěstuje mnoho druhů ovocných stromů, hlavně na malých farmách v údolí Loiry. Vytvoření vlajkových lodí vyžaduje lešení vyrobené ze sloupků a vodorovných drátů. Jednoleté stromy jsou vysazeny úhlopříčně v řadách vzdálených od sebe 3-4 m. Vodítko je připevněno k drátům v úhlu 45 ° k vodorovné rovině. Výhonky vyhazující se na vodítko jsou také přivázány k drátům, které je vedou v opačném směru k vodítku. Stromy takto napnuté na drátech tvoří řadu vysoko do 2 m (Rys.).

Rys. Stěžejní švestky

Růst stromů směrem k meziřádkům je omezen vhodným prořezáváním.

Výhodou vlajkové lodi je nízká výška stromů způsobená úhlopříčnou polohou průvodce. Nevýhoda - nutnost použít lešení a spojit všechny větve s dráty. Vlajková loď nebyla u soudů široce uznávána.