Prořezávání jabloní energických odrůd Bankroft, Starking, Blízko a krása Boskoopu.

Prořezávání jabloní energických odrůd Bankroft, Starking, Blízko a krása Boskoopu.

V současné době hrají klíčovou roli při produkci jablek intenzivní sady, založena v posledních dvou desetiletích, většina z nich vstoupila do období plného plodení. Jabloně naroubované na energicky rostoucí podnože byly obvykle vysazeny v rozestupech 6X4 a 7X5 m.. Tyto sady díky velkému počtu stromů na 1 hektary obecně poskytují velmi vysoké výnosy ovoce. Vážným problémem v těchto sadech je však získání kvalitních jablek, které kvůli vysoké hustotě stromů bývají nebarvené, nebo příliš malý. Hlavním úkolem řezání je regulace hustoty koruny, omezení velikosti korun a vytvoření podmínek pro vývoj hezkých jablek. Jednotlivé odrůdy jabloní často vyžadují různé postupy.

Prořezávání jabloní energických odrůd Bankroft, Starking, Blízko a krása Boskoopu.

Jabloně výše uvedených odrůd, pokud jsou zasazeny ve vzdálenosti 6X4 nebo 7X5 m, nejsou od sebe vzdáleny více než 10-15 let. Delší údržba sadu vyžaduje intenzivní prořezávání koruny nebo dokonce kácení a klučení stromů. Jabloně dorůstají v tomto věku do výšky za nekontrolovaných podmínek 4-5 m, rozpětí koruny je až 5 m. Stromy v řadách tvoří jedinou kompaktní zeď. Ve spodní části řádkování je jen dost místa, že traktor se postřikovačem těžko protne. Horní větve sousedních řad se téměř dotýkají (rys.a, b).

Výkres. Způsob kácení stromů v příliš zhutněném sadu: a - pohled na ovocný sad z meziřádkové strany, vlevo - přerostlé korunky v horní části, vpravo - stejné koruny po oříznutí vrcholů; b - pohled na ovocný sad ze strany řady, vlevo - větve sousedních stromů se překrývají, vpravo - koruny po ztenčení větví; c - pohled na ovocný sad shora, vlevo kruhový tvar korun, vpravo byl tvar korun změněn na oválný.

Příčiny vzájemného zastínění stromů, že spodní části korun nesou ovoce špatně. Plody jsou malé a nemají ruměnec. Horní části korun rostou velmi energicky a obecně přinášejí hojné plody, ale nejsou vždy efektivně nastříkány.

Než se objeví nepříznivé příznaky, mělo by být zahájeno intenzivní prořezávání v příliš zhutněných sadech, tj. 7 nebo 8 let po výsadbě sadu. Nejprve byste měli omezit výšku stromů na cca 3 m. Vodítka stromů se nejlépe stříhají do výšky natažené paže, tj. mírně nad 2 m. Větvičky zpravidla rostou nad vodítkem, celková výška stromů po prořezání by tedy měla být asi 3 m. Spodní závěsné větve je třeba zastřihnout do výšky cca 0,5 m. Padají dolů pod masou ovoce, po sklizni dosáhnou téměř k zemi.

Přípustné rozpětí koruny závisí na hustotě výsadby. Po řezání musí mít pracovní pruh mezi řádky minimálně 2 m, což znamená, že průměr korun v osázeném sadu 7X5 může být až 5 m, ve vysazeném sadu 6X4 podle 4 m, a ve veslovaných sadech, obvykle vysazeny v 4 m řádek od řádku, tloušťka koruny do 2 m. V řadách se vrchlíky stromů mohou navzájem dotýkat, a dokonce i větve sousedních stromů se mohou překrývat, ale ne více než 1/3 délka.

Aby bylo možné omezit rozpětí korun, stačí nejprve mírně zkrátit větve, které se táhnou na pracovní ulici a zasahují do provozu strojů. Při intenzivním přerůstání ulice by měly být větve obrácené k meziriadku zcela odstraněny, takže je ponechat, které směřují k linii řádku. Řezáním postupně měníme průřez korun z kruhového na oválný, a dokonce i řádek (Rys. C). Tvar koruny ve svislé části hraje velkou roli při izolaci větví slunečním zářením. Nejlepší sluneční světlo je získáno v kónických korunách, které mají vodič a vodorovné větve, horní jsou jasně kratší než spodní. Pokud se rodící stromy výrazně liší od kuželovité formy, měly by být otevřené shora, aby se sluneční paprsky mohly tímto způsobem dostat do spodních větví. V sadových sadech je nutné zabránit tomu, aby horní část za každou cenu vyrostla přes spodní část.