Cięcie wiśni owocujących

Cięcie wiśni owocujących.

Po wejściu drzew w okres owocowania trzeba w sadach towarowych stosować prześwietlanie połączone z okresowym odmładzaniem koron, albo też cięcie odnawiające.

Prześwietlanie jest odpowiednią metodą cięcia dla stosunkowo młodych drzew. Polega ona na usuwaniu nadmiaru gałązek i konarów, w celu rozluźnienia korony i dopuszczenia światła do jej wnętrza (rys.).

Rys. Prześwietlanie owocującej wiśni.

Prześwietlanie zaczynamy po zakończeniu formowania koron i wykonujemy corocznie w pierwszych latach owocowania drzew. Później samo prześwietlanie nie wystarcza.

Zwykle po kilku latach intensywnego wzrostu i owocowania wiśni następuje zahamowanie wzrostu. Boczne pędy są krótkie i pokryte na całej długości pąkami kwiatowymi. Tylko na szczycie pędów znajdują się pąki liściowe. Pędy takie po zaowocowaniu nie wydają rozgałęzień ani liści i pozostają nagie. Ogołacanie się pędów jest najbardziej charakterystyczne dla odmiany Lutówka.

Strefa owocowania przesuwa się na peryferie korony, podczas gdy środek korony pozostaje nieproduktywny. Aby zapobiec temu zjawisku należy starsze drzewa wiśni odmładzać co kilka lat. Odmładzanie polega na silnym skróceniu konarów, co sprawia, że pąki położone w głębi korony wydają nowe pędy jednoroczne (rys.).

Rys. Konar odmiany Lutówka po skróceniu wytworzył młode, wartościowe przyrosty.

Wiśnie wymagają odmładzania co 3—5 lat. W pozostałych latach stosujemy prześwietlanie.

Inna metoda cięcia drzew starszych to tak zwane cięcie odnawiające. Cięcie odnawiające polega na utrzymaniu w koronie stałej rotacji pędów owoconośnych, jedno i dwuletnich. Przy tej samej metodzie cięcia drzewo ma konary, z których wyrastają wyłącznie pędy roczne i dwuletnie. Pędy dwuletnie wycina się po zaowocowaniu, lecz nie przy samym konarze, a z pozostawieniem kilkucentymetrowego czopka. Czopek taki ułatwia wybijanie nowych pędów. Cięcie odnawiające znajduje duże zastosowanie w uprawie jabłoni w formie szpalerowej. Ze względu na charakter owocowania jabłoni stosuje się najczęściej 3-letnią rotację pędów. Cięcie odnawiające z dwuletnią rotacją pędów powinno dać dobre wyniki przy uprawie wiśni w formie szpaleru swobodnego. Nadaje się ono przede wszystkim dla odmian Nefris i North Star. Cięcia odnawiającego prawdopodobnie nie będzie można stosować przy uprawie odmiany Lutówka, ponieważ nie wytwarza ona dostatecznej liczby pędów jednorocznych.

Owocujące wiśnie należy ciąć w lecie. Najlepszą porą cięcia wiśni jest lipiec i sierpień po zbiorach owoców. Rany po cięciu należy smarować Santarem lub farbą emulsyjną z dodatkiem 2% Topsinu i 2% Miedzianu.