Cięcie porzeczki czerwonej i białej

Cięcie porzeczki czerwonej i białej.

Porzeczki czerwoną i białą tnie się inaczej niż czarną, ponieważ zawiązują one pąki kwiatowe i owocują nie na jednorocznych pędach, lecz na starszych krótkopędach, które osadzone są na kilkuletnich gałązkach. Gałązki porzeczek czerwonej i białej żyją kilkanaście lat, a później stopniowo obumierają. Krótkopędy pojawiają się na gałązkach w drugim roku ich życia.

Porzeczki czerwone lub białe posadzone jesienią trzeba przyciąć wiosną nisko zostawiając po 3-4 oczka. W drugim roku na wiosnę

przeglądamy krzewy i wycinamy te pędy, które pokładają się na ziemi lub krzyżują się ze sobą. Wszystkie mocne pędy rosnące pionowo lub nieco skośnie kierujące się na zewnątrz krzewu należy pozostawić. W trzecim roku cięcie jest podobne jak w roku drugim (rys.).

Rys. W młodych krzewach porzeczki czerwonej wycinamy tylko pędy pokładające się na ziemi

Porzeczki czerwona i biała zaczynają owocować od trzeciego roku po posadzeniu. Początkowo wszystkie owoce są duże i dorodne. Na starszych krzewach, wskutek dużego zagęszczenia gałązek i zacienienia niektóre owoce są drobne i dojrzewają z opóźnieniem. Już od 4 roku trzeba krzewy prześwietlać. Krzew powinien mieć nie więcej niż 8—10 gałązek. Ponieważ co roku wyrastają nowe pędy — gałązek przybywa. W czasie prześwietlania usuwamy zawsze gałązki najstarsze, które są ciemnoszare i najczęściej znajdują się tuż nad ziemią. W miejsce wyciętych starych gałązek pozostawiamy taką samą ilość pędów młodych. Jeśli w krzewie wyrasta dużo pędów jednorocznych można je także przerzedzić usuwając najsłabsze (rys.).

Rys. Prześwietlanie krzewu porzeczki czerwonej.

Cięcie krzewów na plantacjach przeznaczonych do zbioru mechanicznego nie różni się istotnie od cięcia już opisanego. W pierwszych dwóch latach po posadzeniu krzewów należy usuwać pędy krzyżujące się oraz odchylające się wzdłuż rzędu, które w przyszłości mogłyby utrudnić rozdzielanie krzewu na dwie części przez kombajn zbierający owoce. W okresie pełnego owocowania należy usuwać pędy pokładające się na ziemi oraz pędy uszkodzone przez kombajn w czasie zbioru.