Cięcie porzeczki czarnej

Na plantacjach krzewów owocowych cięcie trzeba wykonywać corocznie na wiosnę lub też po zbiorach owoców. Zawsze po zbiorach tnie się maliny usuwając zamierające pędy zeszłoroczne, aby pędy młode, tegoroczne mogły się swobodnie rozwijać.

Porzeczki czarne i czerwone cięte są u nas w kraju na wiosnę, lecz jeszcze lepiej jest ciąć je po zbiorach w sierpniu. Przy uprawie winorośli stosuje się silne cięcie wiosenne łozy i letnie uszczykiwanie pędów.

Cięcie porzeczki czarnej.

Porzeczka czarna zawiązuje pąki kwiatowe i owocują najobficiej na pędach młodych — jednorocznych lub dwuletnich, przy czym najlepiej owocują pędy jednoroczne wyrosłe w poprzednim okresie wegetacyjnym. Starsze pędy rozgałęziają się słabo, zawiązują mało pąków kwiatowych i dają owoce gorszej jakości. Cięcie porzeczki czarnej ma na celu coroczne odmładzanie krzewu przez usuwanie starszych gałązek i pozostawianie silnych młodych pędów.

Dwuletnie lub jednoroczne odpowiednio wyrośnięte krzewy z kilkoma pędami sadzi się na miejsce stałe nieco głębiej niż rosły poprzednio w szkółce. Po posadzeniu pędy należy przyciąć nad trzecim lub czwartym oczkiem od powierzchni ziemi (rys.).

Rys. Posadzone porzeczki czarne przycinamy do kilku oczek ponad ziemią.

Przycięte krzewy tworzą już w pierwszym roku kilka nowych przyrostów, których nie należy skracać. W następnych dwóch latach przybywa nowych pędów i wszystkie z nich pozostają jeśli tylko rosną pionowo lub skośnie. Niektóre słabsze pędy pokładają się na ziemi i te trzeba usuwać (rys).

Rys. Cięcie porzeczek w drugim roku wzrostu polega na usuwaniu pędów pokładających się na ziemi.

Po wejściu porzeczek w okres owocowania konieczne jest prześwietlanie krzewów. Corocznie wycinamy u podstawy krzewu po 3-5 najstarszych gałązek, pozostawiając taką samą ilość młodych pędów jednorocznych (rys.).

Rys.Cięcie owocującego krzewu porzeczki czarnej polega na usuwaniu co roku od 3 do 5 najstarszych gałązek.

Owocujący krzew porzeczki czarnej powinien się składać z 8-10 pędów głównych, z których najstarsze nie powinny mieć więcej niż 3 lata. Wiele gałązek nadających się do wycięcia poznajemy po barwie kory i ich położeniu. Pędy młode sq oliwkowozielone i są ustawione pionowo lub lekko pochylone. Pędy stare zwieszają się łukowato lub leżą na ziemi i mają barwę ciemnoszarą. intensywność cięcia zależy od odmiany i warunków w jakich porzeczki rosną. Niektóre odmiany jak Black Smith, Brodtorp i inne wytwarzają dużo przyrostów i te trzeba intensywnie prześwietlać, gdyż krzewy szybko się zagęszczają. Również na glebie żyznej i wilgotnej krzewy trzeba ciąć silniej, bo przyrasta więcej pędów niż na glebie ubogiej. Bardzo intensywnego cięcia wymagają krzewy zaniedbane (rys.).

Rys. Zaniedbany krzew porzeczki czarnej wymaga gruntownego prześwietlenia.

Cięcie porzeczki czarnej na plantacjach przeznaczonych do mechanicznego zbioru owoców.

Na dużych plantacjach przeznaczonych do mechanicznego zbioru owoców porzeczki sadzone są bardzo gęsto w rzędach zwykle co 40 cm, przy zachowaniu 3,5 m odległości między rzędami. Gęste sadzenie krzewów ma skłonić je do wytworzenia pędów rosnących w kierunku międzyrzędzia, które mogą być wówczas łatwo podniesione przez podbieracze i przechwycone przez urządzenie wytrząsające owoce (rys.).

Rys. Porzeczki przeznaczone do mechanicznego zbioru muszą mieć pędy rosnące w kierunku międzyrzędzia.

Mimo gęstego sadzenia niektóre młode pędy wyrastające wewnątrz krzewu kierują się w linie rzędu. Takie pędy trzeba wycinać u podstawy. Wycinać trzeba także pędy najstarsze pokładające się na ziemi.