Cięcie jabłoni odmiany Cortland

Cięcie jabłoni odmiany Cortland.

Odmiana Cortland również należy do grupy odmian Mclntosh, jednak jej właściwości wzrostu i owocowania są odmienne. Drzewa rosną umiarkowanie, korony tworzą gęste, gałęzie mają zwisające, pąki kwiatowe tworzą się głównie na końcach pędów jednorocznych. Główna masa jabłek znajduje się na obwodzie korony. Starsze gałęzie mają tendencję do ogołacania się z pąków owoconośnych. Prześwietlając jabłonie odmiany Cortland kierujemy się zasadą, aby po cięciu pozostawić korony bardziej gęste niż korony innych odmian (rys.).

Rys. Prześwietlanie jabłoni odmiany Cortland.

Drzewa odmiany Cortland wymagają dużej ilości drobnych pędów dla dobrego owocowania. Przy prześwietlaniu usuwamy po kilka grubych gałęzi na drzewie unikając cięcia pędów jednorocznych i gałązek drobnych dwu lub trzyletnich. Uwagę trzeba zwrócić na dolne gałęzie, które z reguły pokładają się na ziemi. Należy je wyciąć lub skrócić od dołu aż do wysokości 0,5 m.

Przy uprawie odmiany Cortland rzadko zachodzi potrzeba ograniczenia wysokości drzew lub też rozpiętości korony. Drzewa zbyt wysokie można jednak spotkać na żyznych glebach. W takich przypadkach trzeba przyciąć ich wierzchołki do około 3 m.

Odmiana Cortland jest łatwo porażana przez mączniaka jabłoni. Skuteczne zwalczanie tej choroby jest możliwe tylko przy łącznym stosowaniu opryskiwania i wycinania pędów porażonych. Cięcie chorych pędów trzeba wykonywać zimą i dwu- lub trzykrotnie w ciągu lata.

Podobnie jak z odmianą Cortland postępujemy z odmianą Malinowa Oberlandzka, która ma zbliżone cechy wzrostu i owocowania.