Cięcie jabłoni odmian z grupy Mclntosh

Cięcie jabłoni odmian z grupy Mclntosh

Odmiana Mclntosh i pokrewne jej Spartan i Lobo należą do najbardziej popularnych odmian w naszych sadach. Mniej rozpowszechnione w uprawie są dwie wczesne odmiany z tej grupy Vista Bella i Jerseymac. Odmiany te cechuje wzrost silny (Mclntosh) lub umiarkowany (pozostałe odmiany). Młode -drzewa wykształcają silny i prosty przewodnik z umiarkowaną liczbą rozgałęzień bocznych. Roczne przyrosty nie są zbyt liczne, długie i sztywne. Korony tworzą konary liczne, mocne, -sztywne i rozłożyste. Młode drzewa rosną na ogół intensywnie, natomiast starsze, wskutek obfitego owocowania rosną często słabo. Pąki kwiatowe tworzą się niemal wyłącznie na krótkopędach, które powstają na dwuletnich przyrostach i są bardzo trwałe.

Wszystkie wymienione odmiany bardzo żle znoszą cięcie w młodym wieku. Szczególnie niekorzystne rezultaty daje skracanie pędów rocznych. Jeśli cięcie młodych drzew jest słabe, to wchodzą one wcześnie w okres owocowania i bardzo obficie plonują. Obfite plonowanie hamuje dalsze rozrastanie się drzew i dlatego można je łatwo utrzymać w sadzie w rozstawie 6X4 m przez okres 25 lat lub nawet dłużej.

Zasady cięcia jabłoni z tej grupy odmianowej są następujące. W 6—8 lat po założeniu sadu należy przyciąć wierzchołki drzew do wysokości około 3 m, a w sadach szpalerowych nawet do 2,5 m (rys.).

Rys. Wycinanie wilków i prześwietlanie korony jabłoni Mclntosh.

Cięcie takie jest konieczne dla dobrego nasłonecznienia dolnych gałęzi i dla skutecznego opryskiwania drzew. Trzeba pamiętać, że odmiany te są na ogół wrażliwe na parch jabłoni, toteż przy zbyt wysokich drzewach jego zwalczanie może być kłopotliwe. Niskie i otwarte od góry korony powinny zapewnić właściwy rumieniec na jabłkach.

W tym samym czasie należy rozrzedzić korony. Z początkowej liczby 10—12 konarów pozostawiamy na stałe 6—8. Prześwietlanie powinno polegać na wycięciu małej ilości grubych gałęzi. Nie należy wycinać lub skracać dużej ilości drobnych pędów, by nie stymulować wzrostu. Na drzewach starszych, szczególnie u odmiany Mclntosh wyrasta na ogół dużo pędów zwanych wilkami. Wilki powinny być wycinane w lipcu i sierpniu.

W sadach założonych na żyznej glebie w rozstawie 6X4 m, konieczne jest spłaszczenie koron odmiany Mclntosh, gdy drzewa osiągną wiek 10 lat. Spłaszczanie koron uzyskujemy przez wycięcie konarów rosnących prostopadle do międzyrzędzia. Unikać należy skracania wielu drobnych pędów rosnących w kierunku międzyrzędzia. Jeśli po wykonaniu spłaszczania istnieją nadal trudności z opanowaniem wzrostu drzew można sad przerzedzić usuwając co drugie drzewo w rzędzie i zachowując dotychczasowy kierunek uprawy.

Cięcie drzew w okresie pełnego owocowania wywiera duży wpływ na jakość owoców. Zbyt intensywne cięcie jabłoni Mclntosh jest często przyczyną przerastania owoców i ich złych właściwości przechowalniczych. Inaczej jest z odmianą Spartan, która w późniejszym wieku wykazuje skłonność do rodzenia owoców drobnych. Drzewa Spartana trzeba więc ciąć silniej niż drzewa odmiany Mclntosh.