Cięcie drzew przeszczepianych

Cięcie drzew przeszczepianych.

Drzewa przeszczepiane wiosną wymagają pierwszych zabiegów formujących już w 8 tygodni później, to znaczy w maju lub w czerwcu. Jeśli młode drzewa w sadzie szczepione były pod koroną, tylko jednym zrazem, to każdy z nich wytwarza z reguły 3 przyrosty. Najlepiej jest, gdy korona rozwija się tylko z jednego szczytowego przyrostu. Powstaje wówczas pionowy przewodnik z symetrycznymi rozgałęzieniami jak na choince. Aby uzyskać taki rozwój korony należy dwa pozostałe przyrosty uszczykiwać do 2—3 liści, pierwszy raz w drugiej połowie maja, a następnie w czerwcu i w lipcu. W tym samym czasie wycinamy na gładko pędy wyrastające z podkładki, poniżej miejsca szczepienia (rys.).

Rys. Uszczykiwanie przyrostów po przeszczepieniu młodego, jednopędowego drzewa.

Drzewa starsze szczepione są w koronie kilkoma zrazami. Przyrosty wytwarzane z takich zrazów mogą się swobodnie rozwijać. Rosną one zwykle bardzo intensywnie, więc trzeba je przywiązywać do patyka, aby nie zostały wyłamane przez wiatr. Poniżej zraza wyrastają liczne pędy z podkładki, które mogą łatwo zraz zagłuszyć. Pędy te trzeba usuwać na gładko przy konarze lub też uszczykiwać nad 2—3 liściem.

Wiosną na drugi rok po przeszczepieniu staramy się uformować koronę drzewa. Sposób cięcia drzew szczepionych jednym zrazem zależy od tego, czy zostało wykonane letnie uszczykiwanie przyrostów. Jeśli tak, to zraz wytworzył jeden rozgałęziony pęd, który nie wymaga cięcia (rys.).

Rys. Cięcie młodego drzewa w drugim roku po przeszczepieniu: a — zraz wytworzył 3 pędy, z których tylko jeden pozostawiamy do uformowania korony, b — w skutek uszczykiwania zraz wytworzył jeden rozgałęziony pęd, który nie wymaga cięcia.

Jeśli nie, to na każdym zrazie znajdują się po 3 pędy. Pęd środkowy pozostawiamy skracając go do około 40 cm. Dwa pędy boczne usuwamy na gładko.

Na drzewach starszych, szczepionych w koronie, znajdziemy na ogół bardzo dużo pędów do wycięcia. Wyrastają one obficie na konarach poniżej miejsca szczepienia i muszą być wszystkie wycięte, aby nie zagłuszyły zraza (rys.).

Rys. W drugim roku po przeszczepieniu kilkuletniego drzewa trzeba wyciąć pędy wyrosłe na konarach, poniżej zrazów.

Jeśli na konarze zaszczepione były dwa, trzy lub nawet cztery zrazy, to tylko jeden z nich pozostawiamy na odtworzenie konaru. Pozostałe zrazy należy przyciąć krótko na parę oczek (rys.).

Rys. Jeśli na konarze założone były dwa zrazy, to jeden z nich należy pozostawić, a drugi przyciąć krótko; pędy wyrosłe z podkładki trzeba usunąć.

Wiosną w trzecim roku po przeszczepieniu należy koronę gruntownie prześwietlić. Wycinamy wszystkie pędy wyrosłe z podkładki. Jeśli w czasie przeszczepiania pozostawione były na drzewie tak zwane gałęzie tymczasowe, to wiosną trzeciego roku trzeba je także wyciąć. Pędy wyrosłe ze zrazów przerzedzamy wycinając te, które rosną w kierunku środka korony, krzyżują się, nakładają na siebie (rys.).

Rys. W trzecim roku po przeszczepieniu korona wymaga gruntownego prześwietlenia.

Nie należy skracać pędów odtwarzających koronę, aby nie opóźniać owocowania drzew.

Cięcie w następnych latach jest podobne jak cięcie drzew nieprzeszczepionych.