Cięcie drzew przemarzniętych

Cięcie drzew przemarzniętych.

W przypadku przemarznięcia drzew należy odłożyć cięcie aż do późnej wiosny. W drugiej połowie kwietnia, a najpóźniej w maju można już rozpoznać części zmarznięte od części zdrowych. Pąki na zmarzniętych gałęziach nie rozwijają się lub też zasychają po ukazaniu się pierwszych listków.

Nawet w przeciętną zimę zdarzają się zmarznięcia drzew młodych posadzonych do sadu jesienią. Drzewa posadzone są bowiem mniej wytrzymałe na mróz. Jeśli zauważymy objawy zmarznięcia drzew jedno, dwu lub trzyletnich, nie rokujące ich dalszego rozwoju, to przycinamy je blisko ziemi tuż nad miejscem uszlachetnienia. Z reguły najniższa część drzewa ukryta pod śniegiem jest zdrowa. Po cięciu wybija kilka przyrostów, z których wybieramy jeden i przywiązujemy do palika wbitego przy każdym drzewie. Pozostałe pędy uszczykujemy nad 2-3 listkiem. W ciągu lata trzeba kilkakrotnie kontrolować drzewa i przywiązywać do palika pęd w miarę jego wzrostu. Pęd taki zwykle pięknie się rozgałęzia tworząc koroną już w pierwszym roku. W drugim roku wycinamy na gładko wszystkie te pędy, które były uszczykiwane w roku poprzednim.

W bardzo mroźne zimy przemarzają pnie niektórych drzew i rozwidlenia konarów. W takim przypadku należy wiosną skrócić mocno gałęzie, aby ograniczyć na początku wegetacji powierzchnię liści i przez to wyparowanie wody. Cięcie ułatwia drzewom odbudowanie wiązek przewodzących.

Jeśli uszkodzeniu mrozowemu uległa korona należy w kwietniu lub w maju ciąć drzewa bardzo silnie skracając konary u młodych drzew do 1 m, a u starych egzemplarzy do 2 m. Po silnym cięciu pozostawione kikuty konarów są zaopatrzone obficie w wodę i sole mineralne, ponieważ mimo zmarznięcia przewodzenie w drewnie odbywa się nadal. W tych warunkach regenerują wkrótce komórki łyka i zostają odbudowane zmarznięte warstwy kory. W krótkim czasie drzewo wznawia swoje funkcje życiowe i wytwarza wiele silnych pędów. Z pędów tych można już w następnym roku odtworzyć koronę drzewa.

Jabłoń w drugim roku po przemarznięciu; gałęzie zmarznięte usunięto pozostawiając młode pędy w celu odtworzenia korony.