Cięcie agrestu.

Cięcie agrestu.

Agrest, podobnie jak porzeczka czerwona, zawiązuje pąki kwiatowe na krótkopędach osadzonych na starszych wieloletnich gałązkach. Zasady cięcia agrestu są więc podobne do zasad cięcia porzeczki czerwonej.

Po posadzeniu przycinamy krzewy tuż nad ziemią, aby łatwo się przyjęły i wytworzyły silne przyrosty. W drugim i trzecim roku po posadzeniu wycinamy te pędy, które rosną krzywo i płożą się po ziemi (rys.).

Rys. Cięcie młodych krzewów agrestu polega na usuwaniu pędów rosnących nisko nad ziemią

W następnych latach krzewy prześwietlamy wycinając najstarsze gałązki ze środka w celu rozluźnienia krzewów, a także te gałązki, które leżą na ziemi. Owocujący krzew agrestu powinien się składać z 6—8 gałązek wyrastających z szyjki korzeniowej (rys.).

Rys. Prześwietlanie owocującego krzewu agrestu

Jeśli z szyjki korzeniowej wyrasta dużo odrostów, to warto je przerzedzić w czasie cięcia wiosennego usuwając odrosty słabsze, a pozostawiając silniejsze.

Niekiedy, w małych ogródkach, uprawia się agrest pienny szczepiony na porzeczce złotej. Korony agrestu piennego formuje się następująco. W pierwszym roku po posadzeniu pęd główny skracamy do połowy i przywiązujemy do palika. Z oczek poniżej cięcia wyrastają pędy boczne, które będą stanowiły gałązki główne korony. W role później pędy te skracamy o 1/3, aby się rozgałęziły. Korona powinna się składać z 6—8 gałązek głównych. Po wejściu agrestu w okres owocowania wykonujemy prześwietlanie kierując się podobnymi zasadami, jak przy prześwietlaniu agrestu krzaczastego (rys.).

Rys. Prześwietlanie agrestu piennego.