Kategorie
Drzewa

Wpływ zanieczyszczeń powietrza i gleby na drzewa

Wpływ zanieczyszczeń powietrza i gleby na drzewa.

Zanieczyszczenie powietrza.

Pojęcie zanieczyszczenia powietrza definiuje ustawa o ochronie powietrza atmosferycznego z dnia 21.04.1966 r.

Według tej definicji …

Kategorie
Drzewa

Właściwości biologiczne drzew

Właściwości biologiczne drzew

Zdolność korzenienia się. Zdolność korzenienia się (przekorzeniania gleby) jest to właściwość drzew polegająca na wytwarzaniu dużej ilości korzeni dla uzyskania możliwie największej …

Kategorie
Drzewa

Wymagania drzew co do środowiska

Wymagania drzew co do środowiska

W miastach spotykamy różne gatunki i odmiany botaniczne drzew, pochodzące z różnych środowisk, różniących się czynnikami klimatycznymi, glebowymi i biotycznymi. …

Kategorie
Drzewa

Ochrona drzew na terenach budowy

Ochrona drzew na terenach budowy. Na placach budowy często dochodzi do uszkadzania drzew. Istnieje kilka przepisów, które powinny — przy ich respektowaniu — zapobiec …

Kategorie
Drzewa

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE DRZEW

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE DRZEW

Pod pojęciem zadrzewień rozumiane są na ogół zadrzewienia poza terenami miast. Ta forma zadrzewień jest przedmiotem dosyć skutecznej ochrony prawnej. Zgodnie …

Kategorie
Drzewa

Wzrost i rozwój drzewa

W życiu drzewa przebiegają jednocześnie procesy wzrostu i rozwoju. Wzrost roślin polega na powiększaniu się organów wegetatywnych, to jest pnia, korzeni, korony. Są to więc …

Kategorie
Drzewa

Procesy fizjologiczne drzewa

Znajomość funkcji poszczególnych organów i części drzewa oraz znajomość zachodzących w nich procesów fizjologicznych jest podstawą do prawidłowego wykonywania wielu zabiegów związanych z pielęgnowaniem drzew.…

Kategorie
Drzewa

System korzeniowy drzewa

System korzeniowy drzewa spełnia funkcje fizjologiczne, pobierając z gleby wodę z rozpuszczonymi w niej solami mineralnymi, oraz mechaniczne, umocowując drzewo w podłożu. Poza tym korzenie …

Kategorie
Drzewa

Korona drzewa

Budowa korony. Korona drzewa powstaje na skutek rozgałęzienia się pędu głównego. Jeżeli rozgałęzienie następuje na pewnej wysokości, wówczas powstaje pień, który może być przedłużony w …

Kategorie
Drzewa

Rozrost pnia drzewa

W miarę wzrostu pnia na grubość zachodzą dalsze zmiany w jego budowie. Zewnętrzne partie drewna, zbudowane z czynnych elementów przewodzących i żywych komórek, mogą przewodzić …