Kategorie
Drzewa

Cięcie jabłoni silnie rosnących odmian Bankroft, Starking, Close i Piękna z Boskoop.

Cięcie jabłoni silnie rosnących odmian Bankroft, Starking, Close i Piękna z Boskoop.

W produkcji jabłek podstawową rolę odgrywają obecnie sady intensywne, zakładane w minionym dwudziestoleciu, …

Kategorie
Drzewa

Wykorzystanie pni i konarów ściętych drzew

Wykorzystanie pni i konarów ściętych drzew.

Drewno ściętych drzew w postaci różnych konarów i odcinków pni stanowi doskonały materiał do wykorzystania w rozmaity sposób. Dlatego …

Kategorie
Drzewa

Karczowanie drzew

Karczowanie drzew. W wielu wypadkach po ścięciu lub zniszczeniu drzew konieczne jest usunięcie ich pniaków, czyli karczowanie.

Karczowanie tradycyjnym sposobem wymaga dużego nakładu pracy …

Kategorie
Drzewa

Ścinanie drzew

Ścinanie drzew.

Wszędzie, gdzie uprawiane są drzewa zachodzi często potrzeba usunięcia egzemplarzy zagrażających bezpieczeństwu, przeszkadzających itp. Ścinka i obalanie drzew są czynnościami bardzo niebezpiecznymi, zarówno …

Kategorie
Drzewa

Zapobieganie skutkom zmiany poziomu gruntu

Zapobieganie skutkom zmiany poziomu gruntu.

Prowadzenie różnych prac budowlanych, a przede wszystkim robót ziemnych, w sąsiedztwie drzew prowadzi często do naruszenia poziomu gruntu w otoczeniu. …

Kategorie
Drzewa

Zapobieganie ujemnym wpływom nieprzepuszczalnych nawierzchni

Zapobieganie ujemnym wpływom nieprzepuszczalnych nawierzchni

Drzewa rosnące na terenach osiedli i miast w coraz mniejszym stopniu korzystają z normalnego siedliska glebowego. Gleba bardzo często pokrywana …

Kategorie
Drzewa

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PRZY PIELĘGNOWANIU DRZEW

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PRZY PIELĘGNOWANIU DRZEW

Wykonywanie prac przy pielęgnowaniu drzew, a głównie w obrębie korony, oraz przy ścinaniu i karczowaniu drzew związane jest …

Kategorie
Drzewa

INWENTARYZOWANIE DRZEW I REJESTROWANIE PROWADZONYCH ZABIEGÓW PIELĘGNACYJNYCH

INWENTARYZOWANIE DRZEW I REJESTROWANIE PROWADZONYCH ZABIEGÓW PIELĘGNACYJNYCH

Zapisy inwentaryzacyjne dotyczące drzew prowadzone są najczęściej w księgach inwentaryzacyjnych. Księgi takie zawierają z reguły tylko dane co …

Kategorie
Drzewa

Nawożenie drzew

Nawożenie drzew.

Usuwanie ściółki, układanie nawierzchni, udeptywanie, a nawet zadarnianie powierzchni pod drzewami utrudniają lub uniemożliwiają obieg składników pokarmowych pomiędzy glebą a rośliną, ponadto pogarszają …

Kategorie
Drzewa

Choroby drzew powodowane przez bakterie i wirusy

Choroby drzew powodowane przez bakterie i wirusy.

Bakterie, podobnie jak wirusy, nie odgrywają poważniejszej roli w patologii drzew. Bakteriozy, tzn. choroby drzew powodowane przez bakterie …