Kategorie
Drzewa

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PRZY PIELĘGNOWANIU DRZEW

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PRZY PIELĘGNOWANIU DRZEW

Wykonywanie prac przy pielęgnowaniu drzew, a głównie w obrębie korony, oraz przy ścinaniu i karczowaniu drzew związane jest …

Kategorie
Drzewa

INWENTARYZOWANIE DRZEW I REJESTROWANIE PROWADZONYCH ZABIEGÓW PIELĘGNACYJNYCH

INWENTARYZOWANIE DRZEW I REJESTROWANIE PROWADZONYCH ZABIEGÓW PIELĘGNACYJNYCH

Zapisy inwentaryzacyjne dotyczące drzew prowadzone są najczęściej w księgach inwentaryzacyjnych. Księgi takie zawierają z reguły tylko dane co …

Kategorie
Drzewa

Nawożenie drzew

Nawożenie drzew.

Usuwanie ściółki, układanie nawierzchni, udeptywanie, a nawet zadarnianie powierzchni pod drzewami utrudniają lub uniemożliwiają obieg składników pokarmowych pomiędzy glebą a rośliną, ponadto pogarszają …

Kategorie
Drzewa

Choroby drzew powodowane przez bakterie i wirusy

Choroby drzew powodowane przez bakterie i wirusy.

Bakterie, podobnie jak wirusy, nie odgrywają poważniejszej roli w patologii drzew. Bakteriozy, tzn. choroby drzew powodowane przez bakterie …

Kategorie
Drzewa

Choroby drzew pochodzenia grzybowego

Choroby drzew pochodzenia grzybowego.

Drugą bardzo ważną grupą szkodliwych czynników biotycznych są grzyby pasożytnicze. Ze względów praktycznych choroby pochodzenia grzybowego zostały tutaj zgrupowane według części …

Kategorie
Drzewa

Roztocze – szkodnik drzew

Roztocze – szkodnik drzew.

Oprócz owadów na liściach i igłach drzew miejskich występują szkodliwe przędziorki (Tetranychidae).

Do pospolitych przędziorków należy przędziorek lipowiec (Eotetranychus tiliarium Herm.). …

Kategorie
Drzewa

Ochrona ptaków jako skuteczna metoda zwalczania szkodników drzew

Ochrona ptaków jako skuteczna metoda zwalczania szkodników drzew.

Na uwagę zasługuje również ochrona ptaków jako jedna z biologicznych metod ochrony drzew. Ptaki wzbogacają biocenozę parków …

Kategorie
Drzewa

Szkodliwe owady drzew

Szkodliwe owady drzew.

Szkodliwe owady drzew dzieli się, w celu uproszczenia zagadnienia w sposób sztuczny, na tzw. szkodniki pierwotne, fizjologiczne i wtórne.

Szkodniki pierwotne. …

Kategorie
Drzewa

Szkodniki drzew

Powszechnie znane, niekorzystne warunki miejskie, odbijające się ujemnie na rozwoju drzew, mogą mieć poważne znaczenie dla występowania i działania szkodników i chorób tych roślin.

Drzewa …

Kategorie
Drzewa

Miejsca ubytków drewna

Miejsca ubytków drewna.

Każde zranienie drzewa polegające na odsłonięciu drewna staje się zagrożeniem dla całej jego masy. Substancje organiczne znajdujące się na powierzchni drewna w …