Kategorie
Drzewa

Wpływ zanieczyszczeń powietrza i gleby na drzewa

Wpływ zanieczyszczeń powietrza i gleby na drzewa.

Zanieczyszczenie powietrza.

Pojęcie zanieczyszczenia powietrza definiuje ustawa o ochronie powietrza atmosferycznego z dnia 21.04.1966 r.

Według tej definicji …

Kategorie
Drzewa

Właściwości biologiczne drzew

Właściwości biologiczne drzew

Zdolność korzenienia się. Zdolność korzenienia się (przekorzeniania gleby) jest to właściwość drzew polegająca na wytwarzaniu dużej ilości korzeni dla uzyskania możliwie największej …

Kategorie
Drzewa

Wymagania drzew co do środowiska

Wymagania drzew co do środowiska

W miastach spotykamy różne gatunki i odmiany botaniczne drzew, pochodzące z różnych środowisk, różniących się czynnikami klimatycznymi, glebowymi i biotycznymi. …

Kategorie
Drzewa

Ochrona drzew na terenach budowy

Ochrona drzew na terenach budowy. Na placach budowy często dochodzi do uszkadzania drzew. Istnieje kilka przepisów, które powinny — przy ich respektowaniu — zapobiec …

Kategorie
Drzewa

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE DRZEW

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE DRZEW

Pod pojęciem zadrzewień rozumiane są na ogół zadrzewienia poza terenami miast. Ta forma zadrzewień jest przedmiotem dosyć skutecznej ochrony prawnej. Zgodnie …